Стратегія

  • Інформування громадськості, органів влади та інших зацікавлених сторін про проблеми та успіхи формування системи професійних кваліфікацій в України
  • Підтримка процесів розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій
  • Розробка та представлення рекомендацій з проблем, виявлених у пріоритетних сферах досліджень
  • Узагальнення досвіду формування та розвитку системи професійних кваліфікацій