Корисні посилання

BUSINESSEUROPE / БізнесЄвропа


 

CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training /
Європейський центр з розвитку професійної освіти


 

Council of Europe/ Рада Європи


 

ETF: European Training Foundation / ЄФО: Європейський фонд освіти


 

European Commission / Європейська Комісія


 

ESCO: European Skills, Competences and Occupations /
Портал «Європейські уміння, навички, компетенції та заняття»


 

European Higher Education Area / Європейський простір вищої освіти


 

European Quality Assurance Register for Higher Education / Європейський реєстр агенцій із забезпечення якості вищої освіти


 

EUROSTAT / Євростат


 

International Labour Organization / Міжнародна організація праці


 

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development /
ОЕСР: Організація економічного співробітництва та розвитку


 

UNESCO / ЮНЕСКО