Проект Темпус ALIGN допомогти університетам забезпечити якість програм відповідно до європейських вимог

2016-06-15

13-15 червня 2016 року в рамках проекту Темпус ALIGN («Досягнення та налаштування відповідності між освітніми програмами та рамками кваліфікацій», Achieving and Checking the Alignment between Academic Programmes and Qualification Frameworks) (2013-2016) відбувся візит експертів з питань забезпечення якості вищої освіти до Київського національного університету ім. Т. Шевченка з метою проведення оцінювання якості програм вищої освіти «Бізнес-інформатика» та «Методи емпіричних соціологічних досліджень».

До складу експертної групи увійшли два представники університетів Великобританії, по одному представнику Агенції із забезпечення якості ASIIN (Німеччина), адміністрації та студенів КНУ ім. Т. Шевченка, Акредитаційної Комісії України та Федерації роботодавців України.

Під час візиту оцінювалися якість зазначених програм  відповідно до загальноприйнятих в Європейському просторі вищої освіти вимог щодо забезпечення якості програм вищої освіти:

  • структура/дизайн програм (за 10 критеріями)
  • процедура забезпечення якості програм (за 10 критеріями)

Зокрема, оцінювалися:

  • врахування у програмі вимог ринку праці (врахування вимог професійних стандартів/ стандартів професійних асоціацій, участь представників ринку праці (професійних асоціацій) у розробленні програм, врахування вимог міжнародних стандартів тощо)
  • системність роботи щодо врахування вимог ринку праці у дизайні, при погодженні, внесенні змін та реалізації програм (наявність процедурних вимог щодо співпраці з представниками ринку праці/ врахування вимог ринку праці при розробленні програм, дослідження працевлаштування випускників, наявність виробничої практики студентів, залучення експертів ринку праці до викладання тощо)

Оцінка проводилася шляхом вивчення наданих документів, опитування відповідальної за розроблення і впровадження програм адміністрації ВНЗ, викладачів, студентів, у тому числі випускників зазначених програм.

За результатами роботи експертної комісії буде підготовлено звіт, який міститиме висновки та рекомендації щодо приведення програм і процедур забезпечення якості в університеті у відповідність до  європейських стандартів і кращих практик.

Результати проекту ALIGN мають стати основою для розроблення процедур та вимог щодо розроблення і забезпечення якості програм вищої освіти в університеті, які б відповідали вимогам визнаних в Європейському просторі вищої освіти агенцій із забезпечення якості вищої освіти.

Програма візиту