Затвердженно План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій

2016-12-14

14 грудня 2016 р. Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки»

Розроблений План заходів є результатом багаторічної співпраці представників експертних організацій, організацій роботодавців з Європейським фондом освіти (ETF) у напрямку покращення якості кваліфікацій в Україні та наближення Національної системи кваліфікацій до європейських вимог.

Важливу роль у реалізації Плану заходів відіграватиме Інститут професійних кваліфікацій​ як співвиконавець таких важливих пунктів, як створення нормативно-правової бази для функціонування Національної системи кваліфікацій, перегляд Національної рамки кваліфікацій, створення системи прогнозування у кваліфікаціях тощо.

Основним завданням Плану є реформа системи кваліфікацій. Реалізація Плану заходів підвищить можливості людей навчатися впродовж життя, набувати нові знання та кваліфікації, визнавати та підтверджувати результати  неформального навчання, підвищить якість та відповідність кваліфікацій вимогам роботодавців.

План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій – це також один із ключових документів, що спрямований на реалізацію Угоди про асоціацію України та ЄС (щодо співпраці у сферах освіти та навчання, ст. 430-436).