На шляху виконання Національного плану впровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК) на 2016 – 2020 роки

2017-02-02

2 лютого у Києві за підтримки Європейського фонду освіти, Британської Ради в Україні, Ради Європи, Інституту професійних кваліфікацій відбулася міжнародна конференція «Узгодження освітніх стандартів та програм України з НРК».

Ця конференція є одним із заходів, присвячених формуванню в Україні сучасної системи кваліфікацій, професійних та освітніх стандартів, що базуються на результатах навчання.

Враховуючи нещодавно прийняте Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 1077-р  «Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», дискусія переважно відбувалася навколо наступних питань:

  • Ефективні механізми координації дій співвиконавців Плану заходів;
  • Пріоритетність та фінансування виконання заходів, передбачених Планом.

Під час дискусії виникло декілька дискусій щодо термінології - такі визначення, як «кваліфікація», «компетентність», «компетенція» до цього часу не завжди адекватно розуміється дослідниками та практиками.

Немало думок звучало навколо таких суто практичних питань, як Реєстр кваліфікацій. Віце-президент Інституту С. Притоманов запропонував в якості моделі Британський реєстр кваліфікацій, що ведеться Агенцією з кваліфікацій Великобританії OfQual. «Важливим є весь ланцюг формування кваліфікацій та внесення їх до Реєстру, починаючи від ініціативи розроблення професійного стандарту і закінчуючи єдиною кодифікацією кваліфікацій, і перед тим, як ми почнемо розробляти наш Реєстр, нам необхідно переконатися у тому, що у нас є розробленими і внормованими всі елементи цього ланцюжку», зазначив С. Притоманов.

Матеріали конференції

Порядок денний

Відмантас Тутліс. Яким чином відбуваються зміни в освітніх стандартах ПТО України?

Стівен Адам. Передовий досвід ЄС в галузі розробки та використання стандартів вищої освіти. (переглянути англійською)

Оксана Овчарук. Концепція нової української школи та система загальної середньої освіти, що базується на компетентістному підході.