Енергоефективні технології вкрай потребують професійних кадрів

2019-04-26

Енергоефективні технології вкрай потребують професійних кадрів.

Проблемним аспектам цього питання було присвячене експертне обговорення "Енергоефективність: професійна освіта і кваліфікація", яке було проведено Західноукраїнським регіональним навчальним центром на замовлення проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва/(GIZ) GmbH «Реформи енергоефективності в Україні».

У 2019 році в рамках проекту GIZ "Реформи енергоефективності в Україні» буде започатковано новий компонент «Професійне навчання і кваліфікація". Цей компонент буде спрямовано на підтримку системи професійно-технічної освіти у інтеграції тем енергозбереження до навчальних програм, підвищення кваліфікації викладачів та посилення навчально-методичної бази. 

За словами Директора Інституту професійних кваліфікацій Родіон Колишка, який взяв участь в обговоренні, важливим є визначення спектру професій, кваліфікацій, які в майбутньому будуть становити основу певного кластеру кваліфікацій, які в подальшому будуть формувати основу ринку праці в сфері енергоефективності. «Важливою представляється робота із внесення відповідних змін до Класифікатору професій, системна співпраця з роботодавцями і навчальними закладами з метою формування професійних та сучасних освітніх стандартів», - зазначив Родіон Колишко.