Продовжується робота над Стратегією розвитку професійної освіти до 2023 року

2020-10-29

28 жовтня 2020р. відбулось чергове засідання робочої групи з опрацювання проекту Стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти до 2023 року та плану заходів з її реалізації. Участь у роботі над проектом взяв Директор Інституту  Родіон Колишко.

Дана стратегія розробляється у дусі Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року» і зумовлена наявністю нових глобалізаційних викликів, що постали перед сучасною системою освіти в Україні протягом останніх років і суттєво впливають на якість професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема: зміна енергетичної парадигми та запровадження раціональних моделей споживання і виробництва; цифрова економіка; орієнтація на стале економічне зростання, повну та продуктивну зайнятість і гідну працю; забезпечення якісної освіти та можливості навчання впродовж життя; пріоритетність інновацій; досягнення ефективного управління системою професійної освіти тощо.

Робота над проектом Стратегії та Планом заходів з її реалізації триває. Найбільш дискусійними сьогодні представляються питання межі автономії закладів професійної освіти, запровадження моделей інноваційного розвитку мережі, взаємодія з регіональними радами професійної освіти, управління системою формування регіонального й державного замовлення на підготовку робітничих кадрів.