Розроблення професійних кваліфікацій у сфері енергоефективності та енергозбереження

2020-12-17

16  грудня 2020 року за підтримки Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у рамках реалізації компоненту «Професійні кваліфікації» проєкту GIZ «Реформи у галузі енергоефективності в Україні» відбувся круглий стіл «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності та енергозбереження».

Мета проведення круглого столу полягала в обговоренні пропозицій щодо тематики, змісту, структури  майбутніх освітніх програм, що забезпечать отримання професійних компетентностей у сфері енергоефективності та енергозбереження на базі закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Під час круглого столу учасники обговорили правові аспекти розроблення та впровадження компетентністно-орієнтованих освітніх програм з метою отримання додаткових/часткових кваліфікацій у сфері енергоефективності та енергозбереження в закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, потенціал закладів освіти для забезпечення здобуття кваліфікацій, спрямованих на формування компетентностей, затребуваних у секторі енергоефективності тощо.

Директор Інституту професійних кваліфікацій Родіон Колишко, який брав участь у роботі круглого столу, коментуючи результати опитування закладів освіти і роботодавців щодо затребуваних знань і навичок у сфері енергоефективності та енергозбереження, яке було проведено Інститутом професійної освіти НАПНУ відмітив подібність результатів дослідження з тими, що отримав Інститут здійснюючи Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на території Східної України (http://ipq.org.ua/ua/news/341). «Ми бачимо суттєвий запит на «м’які», або більш сучасною мовою – трансверсійні навчики (transversal skills), які дозволяють швидко вчитися, вміти працювати в команді та бути готовим до пошуку адекватних рішень викликів, що часто виходять за межі суто професійної діяльності», зазначив Родіон Колишко.