Людський капітал в Україні під час пандемії та економічної кризи. Зміни заробітної плати. Частина п’ята.

2020-12-07

В цьому та наступних випусках ми більш детально проаналізуємо ситуацію зі змінами середньої заробітної плати у різних груп працюючих.

Всі працюючи були включені до наступних груп:

  • небюджетні підприємства та організації;
  • бюджеті підприємства та організації;
  • наймані працівники у фізичних осіб-підприємців.

Наразі ми детально дослідимо зміни ситуації з заробітною платою у небюджетних та бюджетних підприємствах та організаціях. Дослідження щодо ситуації у фізичних осіб-підприємцях та найманих ними працівників буде оприлюднено згодом.

Загальний висновок: не дивлячись на уповільнення економічного зростання, коронакризу та загальне скорочення офіційно працюючих у небюджетних та бюджетних підприємствах та організаціях, і загальний фонд оплати праці (ФОП), і середня заробітна плата (СЗП) як жінок, так і чоловіків за останні 10 місяців зросли.

Наведемо конкретні дані.

Небюджетні підприємства та організації: жінки – скорочення працюючих на 124,47 тис. осіб, збільшення ФОП на 3,4%, збільшення СЗП на 7,3%; чоловіки - скорочення працюючих на 116,69 тис. осіб, збільшення ФОП на 3,9%, збільшення СЗП на 6,9%; загалом (жінки+чоловіки) - скорочення працюючих на 241,16 тис. осіб, збільшення ФОП на 3,7%, збільшення СЗП на 7,1%. При цьому станом на 01.11.2019 СЗП жінок була на 30,5% менша, чим чоловіків, а станом на 01.09.2020 СЗП жінок була на 30,1% менша, чим чоловіків.

Увага! В даному випадку ми наводимо середні показники не беручи до уваги кількість фактично відпрацьованого жінками та чоловіками у відповідних місяцях часу. Фактична почасова оплати праці жінок та чоловіків – це окрема тема дослідження Інституту професійних кваліфікацій, яка буде оприлюднена згодом.

Бюджетні підприємства та організації: жінки – скорочення працюючих на 138,15 тис. осіб, збільшення ФОП на 5,0%, збільшення СЗП на 11,9%; чоловіки - скорочення працюючих на 68,25 тис. осіб, збільшення ФОП на 6,8%, збільшення СЗП на 14,4%; загалом (жінки+чоловіки) - скорочення працюючих на 206,40 тис. осіб, збільшення ФОП на 5,7%, збільшення СЗП на 12,8%. При цьому станом на 01.11.2019 СЗП жінок була на 28,8% менша, чим чоловіків, а станом на 01.09.2020 СЗП жінок була на 31,6% менша, чим чоловіків.

Тобто держава під час кризи звільняла менше працівників, а ФОП та СЗП збільшувала більш високими темпами, ніж приватні роботодавці.

При цьому станом на 01.11.2019 року СЗП у бюджетних організаціях була на 0,5% менша, ніж у приватних. А вже 01.09.2020 року СЗП у бюджетних організаціях стала вище на 4,8%, ніж у приватних.

Всі підприємства та організації:  скорочення працюючих на 446,56 тис. осіб, збільшення місячного ФОП на 4,3% (до 108,8 млрд. грн станом на 01.09.20 року), збільшення СЗП на 8,8% (до 10508 грн у серпні 2020 року).

При цьому у загальному заліку станом на 01.11.2019 СЗП жінок була на 28,6% менша, чим чоловіків, а станом на 01.09.2020 СЗП жінок була на 27,7% менша, чим чоловіків. Тобто розрив у середніх заробітних платах жінок та чоловіків трохи скоротився.

Детальну інформацію щодо змін середньої заробітної плати у різних груп працюючих можна знайти на сайті «Кваліфікаційна мапа України» в розділі «Прогнозування на ринку праці: загальні тенденції на ринку праці».

У наступному випуску ми розглянемо ситуації зі скороченнями у різних діапазонах заробітної плати жінок та чоловіків. З якою ж заробітною платою звільняли найбільше?