Позиція експертів ІПК щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів»

2021-05-28

Інститут професійних кваліфікацій проаналізував проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів», розміщений на сайті Національного агентства кваліфікацій для громадського обговорення (Громадське обговорення проєкту постанови КМУ «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів» (nqa.gov.ua)) та висловлює наступну позицію.

На нашу думку, запропонований Порядок закладає нерівні умови під час розроблення професійних та освітніх стандартів. Законодавство України у  сфері освіти не передбачає різниці у статусі між професійним стандартом та стандартом освіти. Відповідно до ст.ст. 32 стандарт освіти «визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня», професійний стандарт відповідно до ст. 39 є «затвердженими в установленому порядку вимогами до компетентностей працівників».

Незважаючи на подібність статусу та важливість обох документів для формування особистості та її реалізації у сфері соціально-трудових відносин, підходи до розроблення цих документів суттєво розрізняються. Так, стандарти вищої освіти розробляють науково-методичними підкомісіями науково-методичних комісій сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти розроблюються робочою групою, створеною МОН України. Відповідно, викликає певне здивування занадто ліберальний підхід до розроблення професійних стандартів, представлений розробниками проєкту Постанови, відповідно до якого жоден орган державної влади, і  першу чергу НАК, не координує процес розроблення проєкту професійного  стандарту, не висуває вимог до розробників таких проєктів тощо.

Також експерти ІПК пропонують визначити проєктом Порядку саме НАК як єдиний орган державної влади, відповідальний за планування робіт з розроблення професійних стандартів, координацію таких робіт, затвердження та розміщення професійного стандарту.

Звертаючи увагу на зазначене та враховуючи численні зауваження до проєкту Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, експерти ІПК рекомендують Національному агентству кваліфікацій провести додаткові узгодження проєкту Порядку.