Реформа підготовки фахівців з обліку і аудиту

2015-06-02

29 травня 2015 року в Національному торговельно-економічному університеті відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Підготовка фахівців з обліку і аудиту згідно з міжнародними та національними стандартами освіти та вимогами працедавців».

Круглий стіл проведено з метою обговорення актуальних питань удосконалення підготовки фахівців з обліку і аудиту, зокрема сучасні підходи до підготовки фахівців з бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів освіти професійних бухгалтерів, сучасні вимоги роботодавців до компетентності бухгалтерів та аудиторів.

У роботі круглого столу взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Федерації роботодавців України, професійних громадських організацій, бізнесу, а також провідних вищих навчальних закладів України, які здійснюють підготовку фахівців з обліку і аудиту.

Федерацію роботодавців України на заході представляв Анатолій Гармаш, заступник директора департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності. У своєму виступі А. Гармаш підкреслив, що для забезпечення підготовки фахівців відповідно до вимог сучасного ринку праці необхідна консолідація зусиль і активна співпраця усіх заінтересованих сторін. Для визначення вимог до професії важливою є  спільна робота на галузевому рівні. Прикладом організації такої роботи у сфері обліку і аудиту є меморандум про співпрацю між професійними громадськими організаціями, який підписали: Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілка податкових консультантів України, Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

За результатами круглого столу ухвалено рішення щодо розробки заходів з підвищення якості професійної підготовки бакалаврів і магістрів бухгалтерського фаху.

Детальніше за посиланням http://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=9396&uk