Затверджено обсяг державного замовлення на підготовку робітничих кадрів

2015-07-13

За результатами роботи конкурсної комісії МОН України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2015 році, затверджено граничні показники державного замовлення.

Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів затверджено в обсязі 168 тисяч осіб за 35 напрямами економічної діяльності. При цьому, цей показник постійно знижується (у 2010 році кількість прийнятих до професійно-технічних училищ учнів складала 214 тисяч осіб).

Зниження обсягів декржавного замовлення в розрізі галузей:

- промисловість – 50,3 тис. осіб (у 2014 – 57,0 тис.осіб);

- будівництво – 24,4 тис. осіб (у 2014 – 27,0 тис.осіб);

- громадське харчування та торгівля – 31,6 тис. осіб (у 2014 – 35,0 тис.осіб).

 

Довідково: Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік» на підготовку фахівців з вищою освітою та забезпечення діяльностиі вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації передбачено 14,47 млрд. грн.