Роботодавці братимуть участь у складанні прогнозів попиту на робочу силу

2015-07-10

9 липня 2015 року за ініціативи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості відбулося фахове обговорення результатів апробації окремих елементів системи прогнозування попиту на професії.

Система прогнозування попиту на професії передбачатиме системне опитування роботодавців різних секторів у регіональному вимірі за допомогою територіальних центрів зайнятості. Метою такого опитування є виявлення поточних та перспективних потреб роботодавців у відповідних професіях.

Учасники дискусії підкреслили, що без активного залучення роботодавців до реалізації цього завдання будь-яка модель прогнозування попиту на робочу силу не відповідатиме дійсності.

Директор департаменту ФРУ з питань розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Родіон Колишко у своєму виступі зазначив, що одним з основних завдань побудови нової системи прогнозування є забезпечення необхідного й ефективного зворотного зв’язку, що має забезпечити потреби роботодавців у робочій силі. Також Родіон Колишко поділився з учасниками дискусії досвідом роботи Федерації роботодавців України з формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці відповідно до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

У підсумку проведеної фахової дискусії, учасники наголосили на необхідності налагодження співпраці територіальних та галузевих об’єднань організацій роботодавців з підрозділами Державного центру зайнятості з метою формування реальної картини попиту на професії та врахування цих показників під час формування державного замовлення на підготовку кадрів.