Семінар "Існуючі класифікатори професій, освітніх програм, відповідні стандарти та НРК в Україні"

2015-09-16

15 вересня 2015 року у приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся семінар «Існуючі класифікатори професій, освітніх програм, відповідні стандарти та НРК в Україні: яким чином їх необхідно поєднати з метою впровадження узгодженої та актуальної Національної системи кваліфікацій?»

Семінар організовано Європейським фондом освіти у співпраці з Радою Європи, Британською Радою в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні, Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України та Інститутом професійних кваліфікацій.

Основна мета проведеного семінару - пошук напрямів модернізації існуючої в Україні системи регулювання кваліфікацій у контексті європейського досвіду створення національних систем кваліфікацій.

Під час заходу учасники розглянули можливості трансформації існуючої в Україні практики регулювання кваліфікацій в елементи нової системи, обговорили можливі шляхи переходу до нової системи кваліфікацій.

Учасники підкреслили необхідність укрупнення категорій (розрядів) професій з їх прив’язкою до відповідного рівня НРК, утворення окремого органу для координації і проведення робіт з формування нової системи професійних кваліфікацій.

Водночас було підкреслено, що існуючі кваліфікаційні характеристики не задовольняють потреби у розробленні освітніх стандартів, існує потреба у розробленні професійних стандартів, а присвоєння професійних кваліфікацій має відбуватися на основі єдиних національних кваліфікаційних стандартів та стандартів оцінювання.

У сфері вищої освіти рекомендовано розпочинати роботу з розроблення освітніх програм, не чекаючи на розроблення нових стандартів вищої освіти, пов’язуючи при цьому результати навчання з дескрипторами Національної та європейських рамок кваліфікацій. Було підкреслено, що усі програми вищої освіти є певною мірою професійно орієнтованими, проте освітня програма не обов’язково має передбачати здобуття випускником професійної кваліфікації, та має існувати можливість присвоєння академічної (освітньої) кваліфікації без присвоєння професійної. Водночас, учасники підкреслили, що за винятком окремих професій вищі навчальні заклади не готові до переходу до присвоєння професійних кваліфікацій на основі зовнішнього оцінювання незалежним органом (екзаменаційною комісією).

Пропонуємо до Вашої уваги матеріали семінару:

Презентації: