Підвищення ефективності фінансування професійної освіти

Щорічні витрати бюджетних коштів на вищу і професійно-технічну освіту не ліквідовують дисбаланс попиту і пропозиції фахівців і робітничих кадрів на вітчизняному ринку праці. Підприємства вимушені витрачати додаткові ресурси на «доведення» випускників навчальних закладів до мінімальних виробничих потреб, а держава на соціальну адаптацію незатребуваних виробництвом випускників.

Існуючі підходи до фінансування професійної освіти, з однією сторони,  не забезпечують наявність достатніх коштів для якісної професійної підготовки, а з іншої, не заохочують роботодавців до участі у фінансуванні державної системи професійної освіти.

З метою підвищення ефективності фінансування професійної освіти необхідно критично переглянути підходи до управління фінансами, особливо щодо розподілу державних витрат на підготовку кадрів та використання існуючих ресурсів навчальними закладами.

Інститут здійснюватиме аналіз ефективності формування та розподілу державного замовлення на підготовку кадрів, формуватиме пропозиції щодо необхідних вимог до компетентності працівників та потреб у професійних кваліфікаціях, надаватиме методичну допомогу зацікавленим установам та організаціям у формуванні середньострокового прогнозу на підготовку кадрів. Окреме місце у дослідженнях Інституту займатиме питання організації та функціонування фондів підтримки професійного навчання.