Розвиток системи професійної орієнтації людини

З розвитком системи професійних кваліфікацій зростає потреба й у розвитку системи інформування, професійної орієнтації та консультування щодо професійних кваліфікацій.

Професійні кваліфікації, крім підвищення рівня відповідності компетентності випускників навчальних закладів вимогам ринку праці, мають дозволяти визначати можливості кар’єрного та професійного зростання.

Важливо, щоб учні і студенти отримували належну консультацію щодо побудови своєї траєкторії навчання, і така інформація була доступною і зрозумілою для них. Необдуманий вибір траєкторій навчання і професійної підготовки може стати стримуючим фактором для професійного становлення та особистісного розвитку людини.

Система професійної орієнтації має забезпечувати належний рівень інформованості про здобуття кваліфікацій, можливості працевлаштування та кар’єрного зростання. Особливо важливим стає забезпечення обізнаності фахівців з профорієнтації і консультування з національною системою кваліфікацій, можливостями, які надають професійні кваліфікації.

Інститут сприятиме розвитку системи професійної орієнтації молоді та дорослих, полегшенню вибору траєкторій навчання та необхідних кваліфікацій шляхом надання консультативної допомоги фахівцям з профорієнтації, навчальним закладам, іншим зацікавленим установам та організаціям з питань можливостей використання професійних стандартів і кваліфікацій, визнання результатів  неформального навчання, а також шляхом ведення он-лайн системи, яка містить інформацію про компетенції, види професійної діяльності, професії, розроблені професійні стандарти та кваліфікації.