Формування та розвиток системи професійних кваліфікацій

Одним з основних завдань для країн та економік в усьому світі сьогодні є забезпечення сталого зростання та розвитку. Важливим аспектом такого розвитку є зростаюча потреба в посиленні взаємозв’язку між ринком праці та системою освіти. Ринок праці потребує кваліфікованих фахівців з відповідним рівнем освіти і професійної підготовки, який спирається на актуальні потреби роботодавців в компетентностях фахівців.

Професійні кваліфікації є тією ланкою, що пов’язує ринок праці і сферу професійного навчання. Саме кваліфікації є основою для розроблення програм професійного навчання і через кваліфікації забезпечується відповідність професійної підготовки потребам ринку праці. Це означає, що роботодавці, професійні організації мають відігравати визначальну роль у процесі розроблення кваліфікацій, і чим активніша їх участь, тим більшу цінність має кваліфікація на ринку праці.

З метою забезпечення повноцінної участі представників ринку праці у процесах, пов’язаних з розробленням кваліфікацій, забезпеченням якості професійної освіти, оцінюванням і визнанням результатів професійного навчання, Інститутом ініційовано створення незалежного професійного майданчику для ведення діалогу у сфері професійних кваліфікацій, розвитку співпраці між соціальними партнерами, організаціями професійного самоврядування, іншими організаціями та установами, які зацікавлені у реформуванні системи професійної підготовки та навчання.