EN UA
@

Коментарі експертів

Європейський стандарт EN 15628:2014 “Maintenance – Qualification of maintenance personnel”

У 2014 році Технічним Комітетом CEN/TC 319 “Технічне обслуговування” Європейського комітету зі стандартизації за участі Європейської федерації національних об’єднань з технічного обслуговування (European Federation of National Maintenance Societies) було розроблено європейський стандарт EN 15628:2014 “Maintenance – Qualification of maintenance personnel”, який встановлює вимоги до кваліфікації персоналу, що залучається до технічного обслуговування об’єктів (активів).

Цей європейський стандарт повністю узгоджується з Європейською рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя (Рекомендація Європейського Парламенту і Ради від 23 квітня 2008 року № 2008/C 111/01 “Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життя”).

Перенесення вимог європейського стандарту EN 15628:2014 в українські професійні стандарти дозволило б з часом наповнити ринок праці України спеціалістами, інспекторами, інженерами та менеджерами з технічного обслуговування нової формації, які сприймали б поняття “аутсорсинг”, “стратегія технічного обслуговування”, “ключовий показник діяльності”, “життєвий цикл об’єкту”, “реінжиніринг бізнес-процесів”, “бенчмаркінг” тощо, як абсолютно природні речі, а не як щось інорідне та незрозуміле.

З огляду на зазначене, Інститут професійних кваліфікацій розміщує статтю Віталія Редько, Головного аудитору Департаменту внутрішнього аудиту Національного банку України, в якій наведений переклад українською мовою європейського стандарту EN 15628:2014.

 


Формування системи професійних кваліфікацій в Україні

Прийняття у 2017 році Закону України «Про освіту», безперечно, було важливою подією, яке дало поштовх багатьом процесам у реформуванні сфери освіти і кваліфікацій. Одним з таких процесів, який має реалізуватися протягом 2018 року, є формування і закріплення Національної системи кваліфікацій.

Про необхідність формування Національної системи кваліфікацій експерти говорили давно, перші розмови почалися ще у 2012 році під час розроблення законопроекту № 0957 «Про систему професійних кваліфікацій». На той час ідея була не підтримана ані владою, ані експертним співтовариством...

 


Український вибір: сприяти зайнятості молоді чи боротися з молодіжним безробіттям?

Україна – це країна пошуку альтернативних шляхів. Навіть там, де їх шукати не треба і можна використати міжнародний досвід.

Одним з таких питань можна назвати сприяння зайнятості молоді.Практично всі країни Європейського простору особливо опікуються молодіжною зайнятістю. Можливо, за виключенням Німеччини, Швейцарії, Австрії, в яких рівень молодіжного безробіття не перевищує 10%, більшість країн ЄС (Греція (48,9%), Іспанія (45,3%), Італія (39,1%)) потерпає від надмірної кількості молоді, яку треба працевлаштувати.

Слід визнати, що всі країни з цією «недугою» борються по-різному, але одним з універсальних шляхів є поєднання інтересів роботодавця і молодої особи, в якої в результаті проходження різних програм збільшуються шанси бути працевлаштованою....

 

Виклики та перспективи розвитку ПТО

Тези вступного слова Мірошниченка О. В., Заступника голови Ради Федерації роботодавців України, Президента Інституту професійних кваліфікацій, під час семінару ЄФО, присвяченому запуску Туринського процесу 2016 р. в Україні, 7 квітня 2016 року

 


Чи повинна держава відмовитися від фінансування вищої освіти?

З метою підвищення якості вищої освіти необхідно критично переглянути підходи до управління фінансами, особливо механізми формування та розподілу державних витрат на підготовку кадрів. Пошук нової моделі державного фінансування стає одним із пріоритетних напрямів реформування національної системи вищої освіти.

Безперечно, реформа фінансування є лише частиною інших реформ системи вищої освіти, зокрема управління вищою освітою, зміни в структурі та програмах вищої освіти. Але майже незаперечним може бути твердження, що за умови розширення автономії ВНЗ модель державного фінансування здобуття вищої освіти, безумовно, має зазнати змін....


 

Перехід на ринок праці молоді України

В рамках співпраці між МОП та MasterCard Foundation з 2010 року реалізується проект «Work4Youth», метою якого є розробка заходів стосовно забезпечення гідної праці молоді. У рамках даного проекту українським Центром соціальних реформ у співпраці з Центром «Соціальний Моніторинг» проведено опитування щодо проблем молоді в процесі її переходу до трудового життя.

Пропонуємо до Вашої уваги аналітичну записку «Актуальні проблеми досягнення гідної зайнятості молоддю України», підготовлену на основі дослідження «Перехід на ринок праці молоді України».

Дослідження надало можливість зробити ряд висновків про існуючі проблеми молоді стосовно її поведінки на ринку праці. Отримані висновки можуть бути використані органами державної влади, місцевого самоврядування, недержавними організаціями при розробці заходів спрямованих на підвищення якості молодіжної зайнятості.

 


Орієнтація на задоволеність споживачів освітніх послуг: шляхи реформування юридичної освіти в Україні

За підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя»  реалізовано дослідження щодо визначення ключових знань, вмінь, навичок та професійних цінностей, якими має володіти випускник юридичного вищого навчального закладу, щоб відповідати вимогам сучасного ринку праці.

Дослідження також відображує погляд юридичної фахової спільноти щодо розроблення та впровадження професійних стандартів, механізму взаємодії з навчальними закладами при розробленні освітніх стандартів та програм юридичного профілю.

Пропонуємо до вашої уваги публікацію, підготовлену за результатами виконання цього дослідження.

 


 

Професійні стандарти в країнах світу

Пропонуємо до вашої уваги підборку матеріалів щодо зарубіжного досвіду розробки професійних стандартів.

З матеріалами можна ознайомитися за посиланням.