EN UA
@

Міжнародні дослідження

Професійна освіта: орієнтири на майбутнє

Впродовж останніх 2-3 років країни Східної Європи розпочали розроблення комплексних стратегій у сфері професійної освіти. Загальною рисою таких стратегій є їх зв’язок з Національними стратегіями розвитку, визначення людського капіталу як ключового національного активу, а також пріоритетність питання удосконалення професійної освіти і навчання в національній політиці.

Якість, відповідність, привабливість, партнерство з учасниками ринку праці, орієнтація на навчання впродовж життя – наскрізні принципи нової нормативно-правової бази. Нова політика відображує більш комплексне бачення сфери професійної освіти, необхідність цілеспрямованої «конвергенції» політик різних секторів задля національного розвитку.

В новому багатосторонньому контексті переосмислюються традиційні межі сфери професійної освіти, відповідальність партнерів далеко виходить за рамки традиційної концепції участі заінтересованих сторін у формуванні змісту освіти. Найголовніше, що не існує лінії розмежування між цілями, які сфера професійної освіти може досягнути самостійно, і тими, де успіх залежить від зовнішніх факторів і суб’єктів.

Ці та інші висновки щодо тенденцій розвитку професійної освіти містить інтегрований звіт "Туринський процес 2014: просуваємо навички разом. Тенденції, виклики, успіхи професійної освіти і навчання в країнах-партнерах ЄФО", представлений 3-4 червня цього року на міжнародній конференції Європейського фонду освіти "Туринський процес 2015".

Зі звітом можна ознайомитися російською та англійською мовами.


Ваучерна система в Україні

Ваучер на навчання є одним з найбільш поширених і затребуваних  інструментів активної цільової політики на ринку праці в країнах Європи.

Нова редакція Закону України «Про зайнятість населення», що набула чинності з 1 січня 2013 року, передбачає видачу ваучерів на перепідготовку, спеціалізацію або підвищення кваліфікації для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. 

Інноваційний характер такого підходу та  специфіка  організації  освіти  дорослих  обумовлюють  більш  складний  процес реалізації  ваучерної  програми,  порівняно  з  іншими  заходами  державної політики  на  ринку  праці.  У  зв’язку  з  цим  Державна  служба  зайнятості  України звернулася  до  ПРООН  з  проханням  провести  оцінку  ефективності  та  дієвості системи ваучерів та  з урахуванням зарубіжного досвіду  розробити рекомендації щодо її удосконалення.

Пропонуємо до Вашої уваги Фінальний звіт про ваучерну систему в Україні, виконаний в рамках проекту Програми розвитку ООН в Україні «Підтримка реформи соціального сектора в Україні» на запит  Державної служби зайнятості України.


Вдосконалення системи професійних кваліфікацій

Європейський фонд освіти (ETF)  нещодавно опублікував дослідження про системи кваліфікацій.

Назва даного дослідження, «Вдосконалення системи професійних кваліфікацій», пов'язана з реформуванням систем кваліфікацій в країнах-партнерах фонду, серед яких і наша країна.

Більшість цих країн здійснюють реформування своїх систем кваліфікацій в рамках ширшого процесу реформ у сфері освіти. Такі реформи зазвичай спрямовані на поліпшення відповідності між пропозицією з боку системи освіти і потребами ринку праці, створення реальних умов для навчання і професійного розвитку громадян упродовж життя.

Дане дослідження має дві основні мети: проведення емпіричного аналізу процесів реформування сфери кваліфікацій в країнах-партнерах і виклад висновків і рекомендацій для таких країн.

З дослідженням можна ознайомитися російською та англійською мовами.


Пропозиції щодо розроблення та впровадження системи визнання неформального навчання у контексті регулювання трудової міграції: можливі варіанти для України

Створення механізму визнання неформального навчання закріплене українським законодавством та передусім спрямовано на оцінку і визначення потреб у навчанні працівників робітничих професій.

Однак, визнання неформального навчання відіграє важливу роль і в контексті регульованої міграції. Українські громадяни, які працюють в інших країнах, набувають досвіду та навичок під час роботи за кордоном, які не визнаються після повернення в Україну.

Вони часто не мають жодного підтвердження чи доказів щодо володіння такими навичками, що обмежує перспективи їх працевлаштування. Тому, процес підтвердження та визнання неформального навчання має значну цінність і для працівників-мігрантів, які повертаються в Україну з-за кордону.

У рамках проекту Міжнародної організації праці «Ефективне управління трудовою  міграцією  та  її  кваліфікаційними  аспектами» підготовлено видання «Пропозиції щодо розроблення та впровадження системи визнання неформального навчання у контексті регулювання трудової міграції: можливі варіанти для України».

Видання надає рекомендації щодо становлення системи визнання неформального навчання в Україні. 

З виданням можна ознайомитися українською та англійською мовами.


Навчання на робочому місці

В останні роки при професійній підготовці робітників приділяється значна увага питанням організації практичного навчання, зокрема питанням організації наставництва, стажування, інтернатури, програм виробничої практики. Відбувається переоцінка значення такої моделі навчання, як навчання на робочому місці.

В рамках проекту Європейського фонду освіти «Навчальний контекст має значення» (2011-13), спрямованого на підтримку розвитку практичного навчання, підготовлено видання «Навчання на робочому місці: переваги та перешкоди».

Видання присвячено огляду питань організації навчання на робочому місці, визначенню можливих переваг та перешкод у впровадженні такої моделі навчання.

З дослідженням можна ознайомитися англійською мовою.