EN UA
@

Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу

07 червня 2017
Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу

Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу: посібник / Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. О. Леу; за наук. ред. Л. П. Пуховської. – Київ: ІПТО НАПНУ. 2015. – 176 с.

У  посібнику,  підготовленому  на  основі  аналізу  чинних  документів, матеріалів  порівняльних  досліджень  Європейського  Центру  розвитку професійної  освіти  і  навчання,  монографічних  досліджень  та  європейської періодики,  охарактеризовано  сучасний  стан  і  тенденції  професійного розвитку персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу в контексті стратегії  «Європа-2020».  Розкрито  особливості  та  сучасні  моделі фінансування  професійного  навчання  і  розвитку  персоналу  підприємств  у країнах  ЄС.  Проаналізовано  дидактичні  засади  підготовки викладацького персоналу  для  системи  професійної  освіти  і  навчання  в  країнах Європейського  Союзу.  Запропоновано  рекомендації  щодо  використання  в Україні  європейського  досвіду реалізації  програм  професійної  підготовки і розвитку персоналу на виробництві.

З виданням можна ознайомитися за посиланням