EN UA
@

Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою

07 червня 2017
Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою

Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою / Л. П. Пуховська, А. О. Ворначев, С. В. Мельник, Ю. І. Кравець; за наук. ред. Л. П. Пуховської. – К.: «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 176 с.

Колективна монографія присвячена дослідженню новітніх тенденцій розвитку професійних стандартів і кваліфікацій у країнах із високорозвинутою економікою. Аналізуються особливості стандартизації професійної освіти і навчання, пріоритетні  напрями  політики  Європейського  Союзу  в  галузі  професійної освіти і навчання; характеризується сучасний стан, етапи та проблеми розроблення і впровадження Національних рамок кваліфікацій в країнах ЄС; здійснюється порівняльний аналіз стандартів і кваліфікацій у країнах ЄС; пропонуються головні напрями використання в Україні європейських ідей та позитивного досвіду розбудови сучасних кваліфікаційних систем в ЄС.

З виданням можна ознайомитися за посиланням