EN UA
@

Сучасні способи підвищення майстерності працівників: перепідготовка

12 лютого 2019
Сучасні способи підвищення майстерності працівників: перепідготовка

Перепідготовка кадрів спрямована на освоєння робітниками нової професії. З точки зору процесу навчання різниці між підготовкою і перепідготовкою немає. Перепідготовка може здійснюватися як на підприємстві, так і силами територіальної служби зайнятості (якщо відбулося фактичне вивільнення - звільнення з підприємства). Серед особливостей процесу перепідготовки кадрів виділяються наступні:

  • необхідність у перепідготовці викликається процесами вивільнення працівників та їх планове просування в межах підприємства, плинність кадрів;
  • перепідготовка повинна тісно ув'язуватися з професійно-кваліфікаційним просуванням робітників, а основна її форма - це навчання суміжним і другим професіям;
  • до контингенту учнів, охоплених перепідготовкою, входять працівники середнього і старшого віку, які пропрацювали певний час (часто досить тривалий) за певною професією, що накладає свою специфіку на рівень знань і навичок працівників.

Процес перепідготовки працівників забезпечується:

  • визначення масштабів перепідготовки і факторів, що впливають на неї;
  • вибір форм перепідготовки з урахуванням досягнення потрібного результату з мінімізацією коштів на її проведення;
  • проведенням досліджень серед контингенту працівників, що звільнилися чи планують звільнитися, підбором раціонального поєднання колишньої і нової професій як умови вироблення програми і методу навчання.

Планування перепідготовки кадрів передбачає наявність інформації про те, за якими професіями потрібно навчити працівників. Перепідготовка повинна бути орієнтована на конкретне робоче місце і працівника, який планує його зайняти.

Від рівня професійної підготовки працівників залежать комплектування навчальних груп, можливість об'єднання їх з групами осіб, які проходять первинну підготовку. Обсяг навчання та конкретизація його форм, як і у випадку первинної підготовки, залежать від наявності на підприємстві і в закладі освіти відповідної матеріально-технічної бази, матеріального забезпечення, можливостей підприємства вести цю роботу на договірній основі із закладами освіти.

Як правило, перепідготовка кадрів проводиться за рахунок коштів підприємства. При розрахунку коштів, необхідних на перепідготовку кадрів, повинні враховуватися не тільки витрати на сам процес навчання (оплата педагогів, навчальні витрати, матеріали тощо), але і матеріальне забезпечення працівників на період навчання.