EN UA
@

Сучасні способи підвищення майстерності працівників: підвищення кваліфікації

25 березеня 2019
Сучасні способи підвищення майстерності працівників: підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації кадрів, як і придбання знань, навичок і умінь, є результатом в т.ч.  самої виробничої діяльності. Спеціально організоване навчання дозволяє досягти мети за більш короткий термін. Підвищення кваліфікації спрямоване на послідовне удосконалення професійних знань, умінь і навичок, зростання майстерності за наявною у працівника професії. Особливість підвищення кваліфікації полягає в тому, що слухачі, вже володіючи певними знаннями і практичними навичками виконання робіт, можуть критично ставитися до навчального матеріалу, прагнучі отримати саме ті знання, які їм необхідні для їх діяльності.

Сигналом до підвищення кваліфікації різних категорій працівників можуть бути зниження середнього  рівня кваліфікації працівників, відставання кваліфікаційного розряду працівників від рівня складності робіт і, як наслідок, поява браку на виробництві, необхідність забезпечення швидкої реалізації нових наукових, технічних, організаційних та економічних ідей в практику діяльності підприємства (організації, фірми).

Останнім часом набуває поширення безперервна система підготовки і підвищення кваліфікації працівників, побудована на навчанні робітників на короткострокових курсах по висхідним сходами. Навчання ставить за мету надати комплекс органічно пов'язаних теоретичних і практичних знань, покликаних допомогти працівнику оволодіти професією від початкового до вищого рівня кваліфікації.

Кількість ступенів навчання в різних галузях промисловості різна і встановлюється в залежності від складності професії або спеціальності. Навчання здійснюється за затвердженими навчальними планами та програмами і передбачає наявність єдиної навчально-програмної документації як у закладах професійно-технічної освіти, так і на виробництві.

Підвищення кваліфікації пов'язано з певними витратами як для підприємства, так і для працівника. Це витрати на оплату викладачів, оренду приміщень, придбання матеріалів і т. п. Тому підвищення кваліфікації повинно бути організоване таким чином, щоб результатом від цього став більш високий рівень продуктивності праці, якості продукції внаслідок освоєння працівником  нових технологій, обладнання, прийомів і методів праці та інших складових з того, що буде перекривати витрати.

Програма підвищення кваліфікації та відібрані для навчання особи повинні бути ув'язані з цілями та проблемами підприємства, з його орієнтацією на підвищення ефективності. З метою мотивації працівників до навчання та саморозвитку використовуються не тільки правильно організована оплата праці з її орієнтацією на конкретні результати праці, але й зв'язок кар’єрного просування працівників.

Підвищення кваліфікації буде більш ефективним при дотриманні принципу наступності навчання і подальшого раціонального використання кадрів з урахуванням набутих ними знань і навичок. Щоб підвищити відповідальність і зацікавленість працівників в безперервному підвищенні своєї кваліфікації, необхідно забезпечити взаємозв'язок результатів підвищення кваліфікації, атестації, посадових переміщень і оплати праці працівників з якістю знань і ефективністю їх практичного використання.