EN UA
@

Сучасні способи підвищення майстерності працівників: підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями

25 квітня 2019
Сучасні способи підвищення майстерності працівників: підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями

Підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями (validation of prior learning results) було задумане як спосіб полегшення професійної інтеграції трудових мігрантів у суспільство.

Шляхом професійного інтерв’ю та системи письмових та усних іспитів, демонстрацій та аналізу наявного портфоліо оцінювачі професійних кваліфікацій засвідчували рівень професійної майстерності особи та визначали потенційні шляхи її професійної траєкторії відповідно до особливостей національного контексту та вимог законодавства.

В Україні, враховуючи велику кількість громадян України – трудових мігрантів, які потенційно можуть повернутися в Україну, набувши відповідних знань  навичок, але не маючи їх за підтримки Європейського фонду освіти (European Training Foundation) з 2012 року виконувались проекти, спрямовані на запровадження аналогічної системи в Україні.

Сьогодні система підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями наразі в Україні регулюється:

Наказами Мінсоцполітики:

  • Про затвердження Порядку видачі та форм документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (01.08.2014);
  • Про Порядок створення комісії для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (16.12.2013);
  • Про Вимоги до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (16.12.2013);
  • Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (09.01.2014).

Окремо розроблені Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь та навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь та навичок, та анкет самооцінювання за результатами неформального навчання (2014).

Наразі, відповідно до Наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-14 ) є професії, за якими таке підтвердження можливе:

  1. Зварник;
  2. Кухар;
  3. Охоронник 1-2 розрядів (охорона матеріальних об’єктів, нерухомості, без застосування зброї);
  4. Електрозварник ручного зварювання;
  5. Продавець непродовольчих товарів;
  6. Слюсар-ремонтник.

Всі зазначені професії не мають сьогодні розроблених і затверджених в установленому Постановою КМУ «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів» від 31 травня 2017 р. № 373 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-п) порядку професійних стандартів, наявність яких є важливою для проведення оцінювання професійних знань та навичок особи, яка їх здобула не під час навчання у системі навчальних закладів формальної системи освіти.

Натомість, з 2014 року здійснюється підтвердження результатів неформального навчання за професією «Кухар». Професійний стандарт на цю професію було розроблено до прийняття вищезгаданої постанови Кабінету Міністрів України, але ніхто не заперечує проти його існування. Більше того, на йог основі розроблено та затверджено критерії оцінювання професійної майстерності відповідно до 3-5 розрядів. Сьогодні відповідні послуги надають центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в Одеській та Рівненській областях.