EN UA
@

Людський капітал в Україні під час пандемії та економічної кризи. Зміни працюючих у регіонах та ВЕД у різних вікових групах. Пенсійний вік. Частина четверта.

03 грудня 2020
Людський капітал в Україні під час пандемії та економічної кризи. Зміни працюючих у регіонах та ВЕД у різних вікових групах.  Пенсійний вік. Частина четверта.

В цьому випуску ми більш детально проаналізуємо ситуацію зі змінами офіційно працюючих у  віковій групі з умовною назвою «пенсійний вік» (60 років і старше).

Як вже ми вказували у другому випуску, в цій групі спостерігається збільшення кількості працюючих на 47,02 тис. осіб (з них 34,26 тис. осіб збільшення жінок, 12,77 тис. осіб збільшення чоловіки). Тобто жінок пенсійного віку в цілому прийняли втричі більше, ніж чоловіків.

При цьому в групі «60-64 роки» збільшення становило 41,20 тис. осіб (жінки +31,39 тис. осіб, чоловіки + 9,81 тис. осіб), а в групі «65 і вище» збільшення становило  5,83 тис. осіб (жінки +2,86 тис. осіб, чоловіки + 2,97 тис. осіб) .

Збільшення офіційно працюючих осіб «пенсійного віку» відбувалось нерівномірно як за регіонами, так і в галузях.

В регіонах чотири області, в яких відбулося найбільше збільшення це м. Київ (14,26 тисяч осіб), Дніпропетровська (2,83 тисяч осіб), Львівська (2,58 тисяч осіб), та Полтавська (2,50 тис. осіб).

Три області, в яких відбулося найменше збільшення це: Чернівецька (272 особи), Хмельницька (507 осіб) та Закарпатська (662 особи).

Але найбільш цікаві дані ми отримали при аналізі галузевих змін кількості офіційно працюючих людей «пенсійного віку».

В загальному заліку (жінки + чоловіки) на першому місці серед галузей, в яких відбулися збільшення знов ж таки є: «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» (12,36 тис. осіб). В той же час в цій галузі відбулося збільшення працюючих жінок (+13351 особа, +11,8%), та зменшення працюючих чоловіків ( - 976 особи, -1,5%).

Наступні три місця в рейтингу збільшення займають: «Наземний і трубопровідний транспорт» (4,39 тис. осіб), «Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами» (3,63 тис. осіб) та «Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг» (3,30 тис. осіб).

Галузь «Освіта» (2,09 тис. осіб) займає в рейтингу 7 місце, при цьому знов ж таки в цій галузі відбулося збільшення працюючих жінок (+3866 особа, +5%), та зменшення працюючих чоловіків ( - 1774 особи, -3,4%).

Останнє місце в рейтингу (з фактичним зменшенням офіційно працюючих) займає «Охорона здоров'я» (скорочення 5709 осіб), при цьому в цій важливій галузі скоротили як жінок (-4838 осіб, -4,9%), так і чоловіків (-771 особа, -2,2%). Тобто чоловіків скоротилось в 7 разів менше, ніж жінок!!.

Більш детальне дослідження за класами видів економічної діяльності (хх.хх) виявило наступне.

Серед осіб «пенсійного віку» в розділі «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» збільшення відбувалось саме в тих класах ВЕД, де більш за все скорочували молодь, а саме:

84.11 «Державне управління загального характеру» (+8,18 тис. осіб, жінок +8959 осіб, чоловіків -779 осіб); 84.12 «Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування» (2,29 тис. осіб, жінок + 3038 осіб, чоловіків – 750 осіб).

В межах наших інтересів, наведемо також дані в «Освіті» та «Охороні здоров’я».

Серед осіб «пенсійного віку» в розділі «Освіта» перші два місця в рейтингу збільшення займають:

85.31 «Загальна середня освіта» (+2,08 тис. осіб, жінок +2042 осіб, чоловіків +39 осіб); 85.10 «Дошкільна освіта» (810 осіб, жінок +815 осіб, чоловіків -5 осіб).

В той же час скорочення відбулися у  85.42 «Вища освіта» (-1315 осіб, жінок +198 осіб, чоловіків -1513 осіб).

Серед осіб «пенсійного віку» в розділі «Охороні здоров’я» (загальне зменшення!!) перші два місця в рейтингу зменшення займають:

86.10 «Діяльність лікарняних закладів (-4,92 тис. осіб, жінок -4535 осіб, чоловіків -385 осіб); 86.21 «Загальна медична практика» (-641 осіб, жінок -340 осіб, чоловіків –301 особа).

 Детальну інформацію змін серед осіб «пенсійного віку» по регіонам та в різних видах економічної діяльності можна знайти на сайті «Кваліфікаційна мапа України» в розділі «Прогнозування на ринку праці: загальні тенденції на ринку праці».