EN UA
@

Людський капітал в Україні під час пандемії та економічної кризи. Зміни працюючих у регіонах та ВЕД у різних вікових групах. Молодь. Частина третя.

30 листопада 2020
Людський капітал в Україні під час пандемії та економічної кризи. Зміни працюючих у регіонах та ВЕД у різних вікових групах.  Молодь. Частина третя.

В наступних двох випусках ми більш детально проаналізуємо ситуацію зі змінами офіційно працюючих у двох вікових групах: «молодь» (від 16 до 29 років) та «пенсійний вік» (60 років і старше).

Цей випуск присвячений молоді.

Як вже ми вказували в попередньому випуску, саме молодь зазнала найбільше скорочення – 198,61 тис. осіб (з них 114,91 тис. осіб жінки, 93,7 тис. осіб чоловіки).

Скорочення молоді відбувалось нерівномірно як за регіонами, так і в галузях.

В регіонах чотири області, в яких відбулося найбільше скорочення (понад 10 тис. осіб в кожній) це м. Київ (68,73 тисяч осіб), Львівська (14,07 тисяч осіб), Дніпропетровська (12,80 тисяч осіб) та Харківська (12,39 тис. осіб).

Три області, в яких відбулося найменше скорочення молоді це: Луганська (1,40 тисячі осіб), Херсонська (1,79 тисячі осіб) та Миколаївська (2,44 тисячі осіб).

Дуже цікаві дані ми отримали при аналізі галузевих змін кількості офіційно працюючих серед молоді.

В загальному заліку (жінки + чоловіки) чотири основні галузі, в яких відбулися найбільші скорочення це: «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» (28,88 тис. осіб), «Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами» (17,18 тис. осіб), «Освіта» (16,90 тис. осіб) та «Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами» (16,43 тис. осіб).

В той же час практично не змінилась кількість працюючої молоді в галузях «Тимчасове розміщування» (+1 особа) та «Інша діяльність щодо поводження з відходами» (18 осіб) та збільшилась за рахунок молодих чоловіків кількість працюючих у галузі «Будівництво споруд» (+1849 осіб, жінок -52 особи, чоловіків +1901 особа).

Більш детальне дослідження за класами видів економічної діяльності (хх.хх) виявило наступне.

Серед молоді в розділі «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» найбільші скорочення відбулися у:  84.11 «Державне управління загального характеру» (16,46 тис. осіб), 84.12 «Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування» (6,62 тис. осіб) та 84.23 «Діяльність у сфері юстиції та правосуддя» (3,38 тис. осіб). В той же час у 84.22 «Діяльність у сфері оборони» відбулося збільшення працюючих на 1775 осіб.

Серед молоді в розділі «Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами» (до якого входять 37 класів) найбільші скорочення відбулися у:  47.71 «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах» (2,32 тис. осіб), 47.73 «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах» (2,17 тис. осіб) та 47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах» (1,83 тис. осіб). В той же час несуттєве  збільшення відбулося у 6 класах.

Серед молоді в розділі «Освіта» найбільші скорочення відбулися у:  85.42 «Вища освіта» (8,02 тис. осіб), 85.31 «Загальна середня освіта» (3,41 тис. осіб), 85.59 «Інші види освіти, н. в. і. у.» (1,70 тис. осіб), 85.10 «Дошкільна освіта» (1,11 тис. осіб) та 85.32 «Професійно-технічна освіта» (1,03 тис. осіб).

Цікаво, якщо в розділі «Освіта» подивитися менші вікові інтервали, то скорочення в віці від 16 до 24 років (9,4 тис осіб) практично співпадає зі скороченням в віці від 25 до 29 років (7,5 тис. осіб). Однак кількість скорочених жінок в обох вікових інтервалах втричі перевищує кількість скорочених чоловіків.

Детальну інформацію скорочення молоді по регіонам та в різних видах економічної діяльності можна знайти на сайті «Кваліфікаційна мапа України» в розділі «Прогнозування на ринку праці: загальні тенденції на ринку праці».