EN UA
@

Людський капітал в Україні під час пандемії та економічної кризи. Скорочення працюючих під час пандемії та економічної кризи. Частина перша.

23 листопада 2020
Людський капітал в Україні під час пандемії та економічної кризи. Скорочення працюючих під час пандемії та економічної кризи. Частина перша.

Інститут професійних кваліфікацій детально дослідив вплив пандемії та економічної кризи на зміни офіційно працевлаштованих на підприємствах всіх форм власності та найманих працівників у фізичних осіб-підприємців.

За нашою думкою, уповільнення економічного розвитку в Україні почалось в жовтні – листопаді 2019 року. Тому за початок періоду спостережень ми обрали звіти підприємств та організацій за листопад 2019 року та в наступних публікаціях охопили період до 01 вересня 2020 року.

За цей час кількість офіційно працюючих скоротилась на 455,64 тисячі осіб, при цьому скорочення жінок (267,19 тисяч осіб) суттєво перевищила скорочення чоловіків (188,44 тисячі осіб): на 78,75 тисяч осіб.

Скорочення офіційно зайнятих відбувалось нерівномірно як за регіонами, так і в галузях.

В регіонах три області, в яких відбулося найбільше скорочення це м. Київ (77,41 тисяч осіб), Дніпропетровська (36,67 тисяч осіб) та Львівська (35,53 тисяч осіб).

Три області, в яких відбулося найменше скорочення це: Луганська (2,86 тисячі осіб), Херсонська (5,60 тисячі осіб) та Миколаївська (7,32 тисячі осіб).

Детальну інформацію по регіонам можна знайти на сайті «Кваліфікаційна мапа України» в розділі «Прогнозування на ринку праці: загальні тенденції на ринку праці».

Дуже цікаві дані ми отримали при аналізі галузевих змін кількості офіційно працюючих.

В загальному заліку (жінки+чоловіки) чотири основні галузі, в яких відбулися найбільші скорочення це: «Переробна промисловість» (82,26 тисяч осіб), «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» (68,54 тисячі осіб), «Освіта» (51,31 тисячі осіб) та «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» (47,77 тисяч осіб).

Однак працюючих жінок найбільше зменшилось у: «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» (39,53 тисячі осіб), «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» (39,39 тисяч осіб), «Переробна промисловість» (34,51 тисяч осіб).

В той же час серед чоловіків найбільше зменшення відбулося у: «Переробна промисловість» (47,74 тисяч осіб), «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» (29,00 тисячі осіб), і, як не дивно, в «Освіта» (21,93 тисячі осіб).

Кількість жінок в «Освіті» скоротилася на 29,38 тисяч осіб (четверте місце за скороченням серед жінок).

Найменше зміни відбулися у галузях: «Діяльність домашніх господарств» (+24 особи, зрозуміли причини), «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» (скорочення на 40 осіб) та «Діяльність екстериторіальних організацій і органів» (скорочення на 805 осіб).

Детальну інформацію за видами економічної діяльності можна знайти на сайті «Кваліфікаційна мапа України» в розділі «Прогнозування на ринку праці: загальні тенденції на ринку праці».

В подальших новинах ми опублікуємо більш детальні дані про скорочення в наведених вище конкретних галузях, а також дані щодо того, в яких вікових групах (від 16 до 70 років), в яких інтервалах заробітної плати (від мінімальної до 16000 та вище) у жінок та чоловіків відбулися найбільші та найменші скорочення. Дуже дивні та показові результати!

Ми звертаємо вашу увагу на те, що наведені дані – це знеособлені офіційні щомісячні звіти роботодавців до фіскальних органів України. Результати дослідження не базуються на будь яких опитуваннях, репрезентативних вибірках та таке інше.