EN UA
@

Трудовий потенціал України очима бізнесу

22 квітня 2021
Трудовий потенціал України очима бізнесу

21 квітня 2021р. Інститут професійних кваліфікацій разом з Торгово-промисловою палатою України провели круглий стіл «Роль промислових палат у забезпеченні економіки України професійними кадрами: національний та регіональний вимір».

Метою круглого столу було обговорити найбільш важливі проблеми у забезпеченні економіки України кваліфікованими професійними кадрами  в контексті їх кількості та якості, проаналізувати шляхи надання підтримки розвитку системи освіти і підготовки кадрів для підприємницької діяльності, проаналізувати можливості та механізми участі ТПП та її членів у цих процесах  на національному та регіональному рівнях.

Відкриваючи круглий стіл Президент ТПП Геннадій Чижиков наголосив на важливості питання розвитку й збереження трудового потенціалу як основи розвитку економіки України, без належної кількості й якості якого неможливо зробити якісний стрибок у розвитку України.

Голова підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій, Народний депутат України  Ольга Коваль у своєму виступі зупинилася на сучасному стані нормотворчої роботи над законопроектом про професійну освіту в Україні. Зокрема Ольга Коваль торкнулася питань покращання шляхів розвитку партнерства закладів професійної освіти із роботодавцями, пріоритетів у розвитку трудового потенціалу України, залучення місцевих стейкхолдерів у підвищенні рівня зайнятості населення.

Заступник Міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук у своєму виступі окремо зупинився на необхідності поширення практики використання дуальної освіти зокрема та комплексного партнерства роботодавців та сфери професійної освіти у питаннях спільного створення освітніх програм, підготовки майстрів професійного навчання, оновлення матеріальної бази закладів професійної освіти шляхом співфінансування навчально-практичних центрів, які останні 3 роки активно фінансуються за рахунок державного бюджету та коштів міжнародних програм.

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло продемонстрував учасникам круглого столу пріоритети стратегування реалізації та розвитку трудового  потенціалу України. У своєму виступі Ярослав Жаліло, зокрема, наголосив на тому що наразі пріоритети економічного й соціального розвитку здебільшого концентруються на регіональному рівні. Серед концептуальних рішень проблем зайнятості в регіональних стратегіях розвитку дослідник, зокрема, наголосив на питаннях секторальної диверсифікації, підвищення якості освіти та професійної орієнтації, розвитку підприємництва як підґрунті для самозайнятості задля вирішення яких особливо важливим є об’єднання зусиль заінтересованих сторін.

Директор Інституту професійних кваліфікацій Родіон Колишко у своєму виступі зупинився на практичних аспектах використання наявних механізмів регіональної співпраці регіонального бізнесу та органів влади, зокрема, у сфері формування та коригування показників регіонального замовлення на підготовку професійних кадрів. Так, за словами експерта, сьогодні є всі передумови забезпечення реальних потреб бізнесу в областях у кваліфікованих кадрах. «Чого не вистачає для цього – це активної системної участі представників палат у регіональних радах професійної освіти та адекватної інформації про можливості системи професійної освіти регіону разом з аналізом ситуації на ринку праці», - зазначив Родіон Колишко.

Учасники домовились продовжити регулярно висвітлювати актуальні питання співпраці бізнесу та системи освіти під час наступних заходів.