EN UA
@

Уряд затвердив критерії та процедуру визнання здобутих за кордоном професійних кваліфікацій

11 червня 2021
Уряд затвердив критерії та процедуру визнання здобутих за кордоном професійних кваліфікацій

Постановою КМУ від 2 червня 2021р. № 576 Уряд затвердив Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах. За затвердженим Порядком професійна кваліфікація, здобута в іншій країні, може бути визнана в Україні за наявності в заявника документа, виданого уповноваженим суб’єктом іншої країни, про присвоєння професійної кваліфікації, та/або документа про відповідну освіту, якщо це вимагається професійним стандартом України.

Процедура визнання включає:

1) проведення аналізу документів заявника, перевірки їх достовірності;

2) проведення перевірки наявності в суб’єкта присвоєння відповідних повноважень;

3) проведення аналізу професійної кваліфікації, визнання якої запитується заявником, та співставлення з відповідною професійною кваліфікацією, визначеною професійним стандартом, який затверджено в Україні, у разі його відсутності - кваліфікаційною характеристикою;

4) прийняття рішення компетентним органом.

На жаль, процедура визнання професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, не передбачає проведення жодного кваліфікаційного іспиту чи перевірки практичних знань, про що неодноразово наголошувалось експертами ІПК під час опрацювання зазначеного Порядку. Затверджений Порядок також не дає відповіді на питання як діяти в ситуації, коли в Україні відсутній професійний стандарт, відповідно до якого має проводитися співставлення з відповідною вітчизняною професійною кваліфікацією.