EN UA
@

Нові можливості для професійної освіти

13 липеня 2021
Нові можливості для професійної освіти

8 – 9 липня 2021р. у Львові відбулась національна конференція Міністерства освіти і науки України «Освіта можливостей: нові горизонти професійної (професійно-технічної) освіти в Україні», метою якої було обговорення основних ключових аспектів нової професійної освіти України.

Голова підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль поділилася основними новаціями, що несе Україні новий закон про професійну освіту, робота над розробленням якого наразі активно триває.

Одним з ключових питань Конференції було визначення нових підходів до управління системою професійної освіти. Дотримання балансу у розподілі повноважень між центральним та місцевими рівнями управління, ефективна участь регіональних стейкхолдерів у діяльності рад професійної освіти, отримання та керування даними щодо попиту та пропозиції робочої сили на національному та регіональному рівнях, зв’язок змісту освіти з кваліфікаціями  - ось неповний перелік гострих і актуальних питань, що піднімалися учасниками заходу.

Окрема сесія конференції була присвячена співробітництву у професійній освіті, яке сьогодні багатьма розглядається не лише як дуальна освіта та виробнича практика, а охоплює питання аналізу даних про стан ринку праці регіону, підвищення ефективності комунікацій між закладами освіти й роботодавцями, спільний пошук нових інноваційних рішень та багато інших питань (детальніше у презентації).

Окреме місце  у дискусіях посідало питання якості професійної освіти, в рамках якого піднімалися проблеми дистанційного професійного навчання, врахування в освітніх програмах положень професійних стандартів, онлайн навчання м’яким та професійним навичкам, нові методичні підходи, зв’язок освітніх програм та професійних кваліфікацій.

Участь у Конференції взяв директор Інституту професійних кваліфікацій Родіон Колишко.