EN UA
@

Обговорено Концепцію утворення Національної школи публічного урядування

12 жовтня 2021
Обговорено Концепцію утворення Національної школи публічного урядування

Під час проведення Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС), яке відбулося 12 жовтня 2021р.,  було обговорено питання проведення у листопаді 2021 року єдиного державного кваліфікаційного іспиту для магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Запровадження зазначеного іспиту, на думку НАДС, дозволить суттєво підвищити якість підготовки осіб, які вступають на державну службу чи на службу до органів місцевого самоврядування.

Окремо було представлено проєкт Концепції утворення Національної школи публічного урядування, яка має поєднати вітчизняний, європейський та міжнародний досвід професійного навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Директор ІПК Родіон Колишко, член Координаційної ради, під час обговорення проєкту Концепції, зокрема, зазначив, що з метою забезпечення актуальності та відповідності компетенцій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, важливим є запровадження компетентнісного підходу у процес визначення результатів навчання.

Проєкт Концепції після доопрацювання має бути представлений Кабінету Міністрів України.