EN UA
@

Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання

21 листопада 2016
Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання

Проект програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти "Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання" (2016-2018)  (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: ITE-VET

Офіційний веб-сайт проекту: wiwi.uni.kn/ite-vet

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 –  14 жовтня 2018

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Мета та завдання проекту:

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС - учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів;
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз системи підготовки викладачів професійної освіти й системи професійної освіти та з’ясування їхніх потреб.
 • Запровадження педагогічного досвіду країн ЄС в сучасну систему педагогічної освіти.
 • Перегляд програм дисциплін і навчальних планів (педагогічної частини).
 • Запровадження нових форм практико-орієнтованого навчання.
 • Підвищення поінформованості, розповсюдження та використання результатів.
 • Координація та організація впровадження проекту.
 • Менеджмент та підтвердження якості.

Очікувані результати:

 • Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему професійної освіти та з’ясовано їхні потреби.
 • Запроваджено педагогічний досвід країн ЄС у сучасну систему педагогічної освіти.
 • Переглянуто програми дисциплін і навчальні плани (педагогічну частину).
 • Запроваджено нові форми практично-орієнтованого навчання.
 • Підвищено поінформованість, здійснено розповсюдження та використано результати.
 • Скоординовано та організовано впровадження проекту.
 • Здійснено менеджмент та підтвердження якості.

Партнери проекту:

Презентації першого засідання (Констанц, Німеччина, 21-22 листопада 2016):

Презентації другого засідання (Валенсія, Іспанія, 2-3 березня 2017)

Презентації третього засідання (Львів, Україна, 16-18 травня 2017)

Презентації четвертого засідання (Відень, Австрія, 5-6 грудня 2017)

Презентації заключного засідання (Київ, Україна, 26-28 вересня 2018)