EN UA
@

Про проєкт

Про проєкт

Skills Lab – це ініціатива Європейського фонду освіти (European Training Foundation, ETF), започаткована у 2020 році для сприяння регулярному та поглибленому аналізу зміни попиту на навички в країнах-партнерах.

Разом з національними, європейськими та міжнародними експертами ETF аналізує тенденції та вплив на навички в технологіях, цифровізацію економіки, глобалізацію, демографію, зміну клімату та міграцію.
Значна частина інформації, отриманої в результаті аналізу, походить від досліджень процесів розвитку навичок у розвинутих економіках. Метою ж Skills Lab є сприяння проведенню аналогічних досліджень в країнах, що розвиваються, країнах з перехідною економікою.