EN UA
@
Вся аналітика
Доповідь "Майбутнє професій"
Доповідь "Майбутнє професій"
21 березня 2018

Доповідь "Майбутнє професій", підготовлена в рамках Світового Економічного Форуму (2016) аналізує майбутні ключові компетенції, які у різних своїх комбінаціях можуть задовільнити переважну більшість потреб роботодавців у кваліфікованому персоналі

Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва
Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва
26 жовтня 2017

Міністерством соціальної політики України наказом від 11.10.2017 р. №1611 з метою сприяння запровадженню наставництва на підприємствах, професійному розвитку працівників, їх професійної адаптації на робочому місці затверджено Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва

Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою
Професійні стандарти і кваліфікації у країнах з високорозвинутою економікою
07 червня 2017

Колективна монографія присвячена дослідженню новітніх тенденцій розвитку професійних стандартів і кваліфікацій у країнах із високорозвинутою економікою.

Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу
Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу
07 червня 2017

У  посібнику,  підготовленому  на  основі  аналізу  чинних  документів, матеріалів  порівняльних  досліджень  Європейського  Центру  розвитку професійної  освіти  і  навчання,  монографічних  досліджень  та  європейської періодики,  охарактеризовано  сучасний  стан  і  тенденції  професійного розвитку персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу в контексті стратегії  «Європа-2020».

Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці
Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці
07 червня 2017

Дослідження  «Оцінка  попиту  на  професії,  які  затребувані  на  ринку  праці»  пiдготовлено  в рамках проекту «Економiчне і соцiальне вiдновлення Донбасу», що реалiзується Програмою Розвитку ООН в Українi за фiнансової пiдтримки Уряду  Японiї.

Аналіз існуючої практики регулювання професійних кваліфікацій в Україні
Аналіз існуючої практики регулювання професійних кваліфікацій в Україні
07 червня 2017

У документі представлено огляд існуючої в Україні практики регулювання професійних кваліфікацій, зокрема, детальний аналіз застосування Класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик, Переліків  освітніх програм та освітніх стандартів.

Вища освіта України: стан та проблеми
Вища освіта України: стан та проблеми
07 червня 2017

У роботі запропоновано опис сучасного стану системи вищої освіти України, аналіз базових положень нормативно-правового забезпечення реформ вищої освіти, динаміки розвитку української вищої школи.

Професійні стандарти: теорія і практика розроблення: колективна монографія
Професійні стандарти: теорія і практика розроблення: колективна монографія
07 червня 2017

Представлена монографія містить  матеріали  щодо вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду  розроблення  професійних  стандартів, висвітлює концептуальні підходи до створення професійних стандартів як основи стандартів професійно-технічної освіти.

Освіта протягом усього життя: оцінка та визнання кваліфікацій
Освіта протягом усього життя: оцінка та визнання кваліфікацій
07 червня 2017

Посібник містить нормативно-регулюючі російські та європейські документи, що обгрунтовують своєчасність проекту для російського та європейського професійної освіти, його актуальність і практичну спрямованість.

Книга 1. «Інноваційні форми практичного навчання та співпраці роботодавців і професійних освітніх організацій»
Книга 1. «Інноваційні форми практичного навчання та співпраці роботодавців і професійних освітніх організацій»
07 червня 2017

У центрі уваги посібника - досвід організації практичного навчання в системі професійної освіти і навчання у Фінляндії та Росії.

Книга 2. «Валідація результатів попереднього навчання в системі оцінки і сертифікації кваліфікацій»
Книга 2. «Валідація результатів попереднього навчання в системі оцінки і сертифікації кваліфікацій»
07 червня 2017

У посібнику представлені підходи створення системи валідації в європейських країнах і досвід апробації основних елементів даної системи освітніми організаціями середньої та вищої професійної освіти Санкт-Петербурга і Ленінградської області, які беруть участь в проектах.

Проектування програм вищої освіти
Проектування програм вищої освіти
07 червня 2017

З прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» одним з найбільших викликів, які стоять перед університетською спільнотою, стає проектування освітніх програм.

Підготовка і перепідготовка власних кадрів на підприємствах ГМК України
Підготовка і перепідготовка власних кадрів на підприємствах ГМК України
09 вересня 2015

Інститут професійних кваліфікацій на замовлення Федерації металургів України виконав аналіз та надрукував аналітичній звіт "Підготовка і перепідготовка власних кадрів на підприємствах ГМК України"